Politikamız

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız,

Mainetti Askı San ve Tic A.Ş olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz,  Entegre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmeyi, yasal ve standart gerekleri ve paydaşlarımızı gözeterek, sürdürülebilir kalkınma hedefimiz doğrultusunda;

  • Kaynaklarımızı, etkin ve verimli şekilde kullanarak, proseslerimizi, sürekli iyileştirmek ve bu anlayışın, firma kültürü olarak benimsenmesini sağlamayı,
  • Çalışanlarımızı aktif katılıma özendirerek, şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı,
  • Müşteri odaklı anlayışla,  müşteri memnuniyeti ve beklentilerini karşılamada, sürekliliği sağlamayı,
  • Müşteri odaklı anlayışla, müşterilerimizin, gerçekçi istek ve beklentilerini, ekonomik ve zamanında karşılayarak,  müşteri memnuniyetini artırmayı,
  • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
  • Paydaşlarımızda, iş sağlığı güvenliği ve çevre bilinci oluşturarak, faaliyetlerimizde sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
  • “Sıfır Atık” hedefi doğrultusunda gerekli tüm çalışmaların sorumluluğunu üstlenmeyi,
  • Karbon ayak izimizi sürekli olarak küçültmeyi,
  • Etik değerlere ve yasalara bağlılığı gözeten, bir kurum olarak çalışmalarımızı sürdürmeyi,

Taahhüt ederiz.